Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Byggnadsnämnden i Uppsala kommun angående handläggningen av ett ärende om olaga markuppfyllnad

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Långsam handläggning Tillsyn
Tillbaka till söka beslut