Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot dåvarande Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län m.fl. angående bl.a. vägran att låta arbetssökande ta med en bekant vid besök hos arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad Förvaltningslagen (1986:223) Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut