Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot dåvarande Myndighetsnämnden i Ljusnarsbergs kommun angående bl.a. bristande rutiner för diarieföring av inkommande handlingar samt handläggningen av en begäran om att få ut en allmän handling

Tillbaka till söka beslut