Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot dåvarande samhällsbyggnadschefen i Södertälje kommun angående fråga om jäv vid handläggningen av ett detaljplaneärende

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Jäv
Tillbaka till söka beslut