Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Diskrimineringsombudsmannen angående långsam handläggning m.m.

Diskrimineringsombudsmannen Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 7 Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut