Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot en polisman vid Polismyndigheten i Gävleborgs län med anledning av att en parkeringsanmärkning inte överlämnades till föraren eller fästes på fordonet utan i stället skickades med posten

Polisväsendet
Tillbaka till söka beslut