Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Färdtjänstnämnden i Stockholms läns landsting för underlåtenhet att sända ett beslut i ett färdtjänstärende till den sökandes ombud

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Ombud/biträde/försvarare Underrättelse
Tillbaka till söka beslut