Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Fastighetsnämnden i Västerås kommun angående beredningen av ett fastighetsköp; frågor avseende hanteringen av handlingar i ärendet

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring Dokumentation
Tillbaka till söka beslut