Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan om behandlingen av en begäran om utfående av handling samt om långsam handläggning av ett ärende om arbetsskadelivränta

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 16 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 15 paragraf 7 Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Långsam handläggning Partsinsyn Överklagande
Tillbaka till söka beslut