Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett arbetsskadeärende

Försäkringskassan Sekretesslagen (1980:100). kapitel 14 paragraf 4 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 7 Integritet Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut