Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett ärende om sjukersättning

Försäkringskassan Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. kapitel 20 paragraf 2 a Förvaltningslagen (1986:223) Dokumentation Interimistiskt beslut Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut