Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Försäkringskassan om utlämnande av uppgifter i samband med domstols överprövning

Försäkringskassan Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 10 paragraf 16 Sekretess
Tillbaka till söka beslut