Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot förvaltningschef inom skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun; ifrågasatt kränkning av anställdas yttrandefrihet

JO riktar viss kritik mot en tidigare förvaltningschef för hans hantering av protester mot att skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö kommun beslutat att konkurrensutsätta städverksamheten inom förvaltningen.
I beslutet konstateras att utredningen i ärendet inte ger stöd för att det fanns någon avsikt att inskränka yttrandefriheten för de anställda. Förvaltningschefens agerande ledde emellertid till att det kom att spridas ett otydligt budskap rörande myndighetens syn på de anställdas rätt att ge uttryck för sina åsikter. Hanteringen av den aktuella frågan anses därför inte helt tillfredsställande.

Tillbaka till söka beslut