Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Gröna Dalens skola i Håbo kommun m.fl. angående bl.a. mottagande av två elever i grundskola efter framställning från endast en av barnens båda vårdnadshavare

Utbildning ,forskning, studiestöd Föräldrabalken - FB Skollagen (1985:1100). Ansökan Barn/ungdom Vårdnad
Tillbaka till söka beslut