Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Gymnasienämnden i Huddinge kommun; fråga om utformningen av beslutsmotivering och besvärshänvisning vid prövning av ansökan till kommunal vuxenutbildning samt handläggningen av överklagande av intagningsbeslut

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Beslutsmotivering, utformning av beslut Överklagande
Tillbaka till söka beslut