Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kollektivtrafiknämnden i Norrköpings kommun för handläggningen av ett ärende om färdtjänst; en vårdnadshavare har inte fått del av beslutet i ärendet

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Part Underrättelse Vårdnad
Tillbaka till söka beslut