Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, för bristande delgivning med ombud m.m.

Om en person har ställt ett ombud för sig ger delgivningslagen utrymme för delgivning med såväl ombudet som huvudmannen. I beslutet uttalas emellertid att Kriminalvården som huvudregel bör delge ombudet. En sådan ordning synes nämligen var mest förenlig med lagstiftarens avsikt. Vidare talar grundläggande rättssäkerhetsaspekter för att ombudet ska delges.

Tillbaka till söka beslut