Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skogome, angående underlåtenhet att erbjuda specialkost

Kriminalvård Fängelse, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2008:3) för. Anstalt Information Sjukvård
Tillbaka till söka beslut