Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Tygelsjö, om försvunna tillhörigheter

Kriminalvård Fängelse, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2008:3) för. Ansökan God förvaltning/myndighetsetik Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut