Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, om ifrågasatt kamerabevakning vid kroppsbesiktning i samband med att intagna skrivs in i anstalten m.m.

Kriminalvård Fängelseförordningen (2010:2010) Fängelselagen (2010:610) Kameraövervakningslagen (2013:460) Anstalt Tvångsmedel/tvångsåtgärder Visitation
Tillbaka till söka beslut