Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, anstalterna Håga och Hall, om underlåtenhet att informera en intagens anhöriga om att deras besök i anstalten Hall ställts in m.m.

Kriminalvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Anstalt Serviceskyldighet Underrättelse
Tillbaka till söka beslut