Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, häktet Kronoberg, om lång väntan i samband med toalettbesök m.m.

Kriminalvård Häkteslagen (2010:611) Bemötande Häkte
Tillbaka till söka beslut