Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Kumla, om hanteringen av omprövningar av placering på säkerhetsavdelning, m.m.

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Anstalt Beslutsmotivering, utformning av beslut Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut