Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården om kameraövervakning i bostadsrum på avskildhetsavdelning

Kriminalvård Fängelselagen (2010:610) Personuppgiftslagen (1998:204) - PUL Regeringsformen - RF Anstalt Bild- och ljudupptagning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut