Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kriminalvården, placeringsenheten, om handläggningen av ett ärende om inställelse i anstalt

Kriminalvård Beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:202) om Förvaltningslagen (1986:223) Omprövning Rättelse Verkställighet
Tillbaka till söka beslut