Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Kulturnämnden i Kristianstads kommun – stadsbiblioteket – angående handläggningen av en begäran om förmedling av en bok via s.k. fjärrlån

Kultur Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut