Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Landstinget i Kalmar län; fråga huruvida en skrivelse borde ha hanterats som ett överklagande, m.m.

Hälso- och sjukvård Förvaltningslagen (1986:223) Avvisning Beslutsmotivering, utformning av beslut Överklagande
Tillbaka till söka beslut