Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län och Lantmäteriverket (nuvarande Lantmäteriet) angående handläggning och beslut i ärende om rättelse enligt 19 kap. 4 § fastighetsbildningslagen

Tillbaka till söka beslut