Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Migrationsverket beträffande verkets samarbete med polisen i ett ärende om verkställighet av ett utvisningsbeslut

Utlänningsärenden Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Utlänningslagen (2005:716) Förvar Verkställighet
Tillbaka till söka beslut