Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Migrationsverket för att förvarstagna vid förvaret i Mölndal låstes in på sina boenderum. Kritik mot verket för bristande dokumentation av åtgärden

JO har granskat en händelse vid förvaret i Mölndal då
Migrationsverket beslutade att låsa in ett tiotal förvarstagna på sina rum.
Migrationsverket har beskrivit händelsen som en upploppsliknande situation. Med
utgångspunkt i det bedömer JO att åtgärden var nödvändig och försvarlig och det
finns därför inte anledning att kritisera Migrationsverket för inlåsningen. JO konstaterar emellertid att dokumentationen av åtgärden i de individuella ärendena har brister och verket kritiseras för detta.

Tillbaka till söka beslut