Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Migrationsverket för dröjsmål med att verkställa ett beslut om omedelbar avvisning

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Avvisning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut