Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende med påstående att nämnden inte iakttagit saklighet och opartiskhet

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Regeringsformen - RF Långsam handläggning Objektivitet, opartiskhet, saklighet Tillsyn
Tillbaka till söka beslut