Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun för att nämnden kontaktat kommunens socialkontor i ett tillsynsärende enligt miljöbalken

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Miljöbalken - MB Tillsyn Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut