Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Beslut Tillsyn
Tillbaka till söka beslut