Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Miljönämnden i Höganäs kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Diarieföring Dokumentation
Tillbaka till söka beslut