Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Områdesnämnden Boo i Nacka kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov sedan det återförvisats till nämnden av överinstans

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut