Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun m.fl. angående att ett politiskt parti och dess ungdomsförbund har nekats tillträde till skola för att “hålla bokbord”

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Barn/ungdom Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut