Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun angående handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Barn/ungdom Beslut Familjehem Umgänge Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut