Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Överförmyndaren i Haninge kommun, angående dröjsmål med att granska årsräkning m.m.

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut