Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Borås kommun m.fl., om handläggningen av en ansökan om förvaltarskap; bl.a. åtgärder för att finna lämplig ställföreträdare

Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL God man/förvaltare Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut