Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Jönköpings län och mot Migrationsverket om verkställigheten av en avvisning; identiteten klarlagd hos polismyndigheten

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Avvisning
Tillbaka till söka beslut