Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Södermanlands län med anledning av bristfällig identitetskontroll av misstänkt och mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Nyköping, för att underlåtit att ta ställning till om en anmälan skulle upprättas

Tillbaka till söka beslut