Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av handläggningen av en begäran om handräckning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Polisväsendet Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut