Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av kroppsvisitationer enligt 19 § andra stycket polislagen

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Dokumentation Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut