Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av underlåtenhet att underställa länsrätten ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall m.m.

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut