Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten i Uppsala län för ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.

Polisväsendet Omhändertagande av berusade personer, lagen (1976:511) om - LOB Polislagen (1984:387) Beslutsmotivering, utformning av beslut Dokumentation Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut