Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Polismyndigheten Värmland för felaktigheter i samband med förhör med underårig misstänkt

Modern till en 15-årig flicka anmälde att hennes dotter vilseletts i samband med att hon förhördes av polis och att förhöret genomfördes utan försvarare. Det sätt på vilket förhöret genomfördes har vid en samlad bedömning inte föranlett kritik.

Tillbaka till söka beslut