Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB angående långsam handläggning av begäran om att få en sammanställning av uppgifter ur handlingar m.m.

Övrig statsförvaltning Avgiftsförordningen (1992:191) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avgift
Tillbaka till söka beslut