Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Regeringskansliet, Näringsdepartementet, om bristfälliga rutiner för diarieföring av allmänna handlingar m.m.

Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Diarieföring
Tillbaka till söka beslut