Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot rektorn för Rosendalsgymnasiet i Uppsala kommun angående att ett politiskt parti har nekats tillträde till skolan för att delta i en debatt inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Barn/ungdom Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut